Christal 21 2018-09-12 12:02:21 家庭醫生

水果中的家庭醫生

  蘋果是一個至為平和的水果,連嬰兒添加的輔食裏面都可以有蘋果泥,所以我喜歡把蘋果比作水果中的家庭醫生,他是一個可以照顧我們全家老小的全科醫生。  關於蘋果由於它太普遍了,所以說法也很多,有的朋友就覺...

日曆

<< September 2018 >>
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30