Christal 21 2018-09-12 12:02:21 家庭医生

水果中的家庭医生

  苹果是一个至为平和的水果,连婴儿添加的辅食里面都可以有苹果泥,所以我喜欢把苹果比作水果中的家庭医生,他是一个可以照顾我们全家老小的全科医生。  关于苹果由于它太普遍了,所以说法也很多,有的朋友就觉...

日曆

<< June 2019 >>
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

個性標籤