Jacqueline 43 2018-09-15 01:38:31 负离子

负离子对身体有五大好处

  概括的来说,负离子对我们的身体有五大好处,第一就是它能增强我们身体的抗菌能力,在负离子多的山里,人们养病都能好的更快,特别是各种炎症和皮肤病能够更好的愈合。第二就是负离子多的地方可以增强我们肺的功...

日曆

<< June 2019 >>
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

個性標籤